AKTUALIZACE ÚDAJŮ

Společnost WorksPro s.r.o. byla po 6 letech přejmenována na společnost SEO -SITE:COM s.r.o.
Další spolupracující společnost Xoll Solutions s.r.o. byla přejmenováná na MICROSITE CZ s.r.o.
 
Názvy firem tak nyní více vystihují předmět podnikání a zaměření našich firem, které se již roky plně věnují jenom IT odvětví.
 
Rovněž byla změněna adresa sídla firem a to z Bubenská 122/20 na Praze 7 v Holešovicích o pár kilometrů dál na adresu v Praze 3 Žižkov, Basilejské náměstí 10.
Pokud zašlete dokumenty na jakoukoliv z těchto adres (nebo i názvů) dostanou se k nám bez problémů.
 
Nový web pro SEO -SITE:COM s.r.o. se všemi informacemi je www.seo-sitecom.com
Nový web pro MICROSITE CZ s.r.o. se všemi informacemi je www.microsite24.com
 
Byl také upraven a zkrácen i název portálu NÁRODNÍ ZDRAVOTNÍ REGISTR CZ na kratší název ZDRAVOTNÍ REGISTR CZ, kdy primární doména portálů je www.zdravotniregistr.cz.